Thủ tục đầu tư

Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư -

Nhằm mục đích Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp ra đời và hoạt động hiệu quả. Thực more

Luật đầu tư -

Đầu tư Số ký hiệu 67/2014/QH13 Ngày ban hành 26/11/2014 Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực more

Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư -

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Số ký hiệu 118/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11 more

Đăng kí nhận Thủ tục đầu tư
Chat với chúng tôi