Thủ tục đầu tư

Trong những năm qua, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang. Kết quả, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Giang trong vòng 05 năm qua liên tục tăng, từ nhóm có chất lượng điều hành trung bình lên nhóm khá trong bảng xếp more

Nhằm mục đích Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp ra đời và hoạt động hiệu quả. Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp xây dựng, biên soạn và xuất bản cuốn "Sổ tay Hướng dẫn quy trình thực hiện dự án more

Đầu tư Số ký hiệu 67/2014/QH13 Ngày ban hành 26/11/2014 Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2015 Nguồn thu thập   Ngày đăng công báo ... Ngành Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực Cơ quan ban more

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Số ký hiệu 118/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2015 Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/12/2015 Nguồn thu thập Công báo số 1163 + 1164/2015 Ngày đăng công báo ... Ngành more