Môi trường đầu tư

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành more

Những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang đã có sự nỗ lực không nhỏ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (bên phải) trao đổi với ông Thạch Thụy Kỳ (ngoài cùng trái), Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt more

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính tại công văn số 1075/STC-QLGCS ngày 05/6/2019, Ngày 06/6/2019 Sở Xây dựng công bố đơn giá bồi more

Ngày 21/05/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Xem chi tiết Văn bản tại đây./. Phòng XTĐT - TTXTĐT  

Cơ sở pháp lý: Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. A. NGÀNH, NGHỀ ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ I. CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 1. Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ more

Cơ sở pháp lý: Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.    STT        Tỉnh Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn more