Môi trường đầu tư

Công bố đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang -

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi more

Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. -

Ngày 21/05/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định more

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ -

Cơ sở pháp lý: Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. A. NGÀNH, NGHỀ ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI more

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ -

Cơ sở pháp lý: Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.     more

ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ -

Cơ sở pháp lý: Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật Đầu tư 2014  1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo more

Bắc Giang phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 -

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Giang năm 2019 more

Trang

Đăng kí nhận Môi trường đầu tư