Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giao tỉnh Bắc Giang về chuyển đổi số

Sáng 01/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giao tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS năm 2023. Đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 11 quyết định, 10 kế hoạch, 15 văn bản chỉ đạo về CĐS để cụ thể hóa các văn bản do Trung ương ban hành và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm duy trì thứ hạng nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số đánh giá CĐS. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 25/25 dịch vụ công thiết yếu được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ các nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tiếp tục hoạt động hiệu quả; các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai. Bộ phận Một cửa các đơn vị tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác Cổng dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC của các cấp, các ngành.

Đến nay, 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; 100% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Trong quý I năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hỗ trợ 112 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới. Tỷ lệ hộ gia đình có đường internet cáp quang băng rộng (đạt 83,03%) và tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh (đạt 75,97%). Tỉnh đoàn Bắc Giang đã triển khai thí điểm mô hình “Chi đoàn số”; duy trì hiệu quả hoạt động đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp. Việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được thực hiện theo mô hình 4 lớp.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, đạt thấp như: Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được số hóa; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Công tác lãnh đạo chỉ đạo ở một số đơn vị cấp huyện chưa quyết liệt, chưa sâu sát. Tình trạng thiếu đồng đều về kết quả thực hiện giữa các xã, thị trấn trong huyện. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công còn chưa kịp thời, tâm lý còn e ngại khi tham gia nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

Các đại biểu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh cách tính tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đối với những sở, ngành không có hoặc có ít thủ tục phát sinh phí, lệ phí; xem xét, cấu hình lại tên các xã sau sáp nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt công tác CĐS; tích cực thông tin, tuyên truyền về CĐS nhằm nâng cao nhận thức cho công dân trong tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh Bộ Thông tin và Truyền thông giao tỉnh Bắc Giang tiên phong trong thực hiện số hóa. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục tập huấn về số hóa. Đối với lĩnh vực xã hội số cần quan tâm đào tạo tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng và phát tài liệu số cho thành viên để thực hiện tuyên truyền. Bên cạnh đó, quán triệt trong cơ quan, đơn vị, 100% cán bộ, công chức làm dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết TTHC cho mình, người thân, bạn bè. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương kết nối các bộ, ngành cấu hình lại và đề xuất đánh giá các chỉ tiêu cho đúng bản chất, bảo đảm công bằng, chính xác. Các ngành rà soát chỉ tiêu chủ trì để tìm giải pháp thực hiện, nỗ lực thăng hạng liên tục. Cùng với đó, quan tâm chú trọng tập huấn CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong CĐS và kiểm tra giám sát trong triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trao giải Đặc biệt cho khách hàng may mắn
của chương trình “Thanh toán dịch vụ công - Thuận tiện, dễ dàng - Trúng ngàn quà tặng”.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tới dự chương trình “Thanh toán dịch vụ công - Thuận tiện, dễ dàng - Trúng ngàn quà tặng” trong kỳ quay số của đợt cuối cùng do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang, Vietcombank Bắc Giang phối hợp tổ chức.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 2141/UBND-PC ngày 14/5/2022 về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; Vietcombank Bắc Giang đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang triển khai chương trình khuyến mại “Thanh toán dịch vụ công - Thuận tiện, dễ dàng - Trúng ngàn quà tặng” quay số trúng thưởng dành cho công dân, doanh nghiệp thanh toán qua cổng dịch vụ công trực tuyến kể từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/3/2023. Thông qua chương trình góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi đến công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đại biểu chụp ảnh với các khách hàng may mắn trong kỳ quay cuối 
Chương trình “Thanh toán dịch vụ công - Thuận tiện, dễ dàng - Trúng ngàn quà tặng”.

Chương trình “Thanh toán dịch vụ công - Thuận tiện, dễ dàng - Trúng ngàn quà tặng” được chia làm 02 kỳ, trong kỳ quay cuối này, Ban Tổ chức trao 08 giải gồm: 05 giải Ba, 01 giải Nhì, 01 giải Nhất và 01 giải Đặc biệt. Giải đặc biệt là 01 chiếc Xe máy Yamaha Grande Hybrid trị giá 55 triệu đồng thuộc về khách hàng Nguyễn Văn Hồng, với mã quay số may mắn 40408 ở xã Lam Cốt, huyên Tân Yên, tỉnh Bắc Giang./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Các tin liên quan