Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2022

Năm 2022, kinh tế của tỉnh duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn; 17/18 chỉ tiêu KT-XH đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, quy mô nền kinh tế vươn lên vị trí thứ 13 cả nước và đứng đầu vùng Trung du miền núi phía Bắc, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra đến năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 19,3%, đứng thứ 2 cả nước. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đều thuộc nhóm đứng đầu cả nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 19,3%, đứng thứ 2 cả nước. 

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp duy trì đà phục hồi mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 31,5%, đứng đầu cả nước, khẳng định rõ vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 342 nghìn tỷ đồng (cao hơn 5.075 tỷ đồng so với dự báo), vượt 12,7% kế hoạch.

Khu vực DN FDI ngày càng đóng vai trò dẫn dắt các khu vực sản xuất công nghiệp của tỉnh; giá trị sản xuất khu vực này đạt hơn 358,3 nghìn tỷ đồng (tăng 38% so với năm 2021). Tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở các địa phương đều có mức tăng trên 10%, trong đó một số địa phương có mức tăng cao như: Lạng Giang, Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị sản xuất toàn ngành cả năm tăng 2,1%, trong đó, nông nghiệp tăng 2%; lâm nghiệp tăng 0,2%, thủy sản tăng 5,6%. Giá trị sản xuất ước đạt 37.682 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch. Toàn tỉnh có 205 sản phẩm OCOP, tăng 50 sản phẩm so với năm 2021, vượt 13,9% kế hoạch.

Các loại cây trồng chủ lực tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất với quy mô lớn, có sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, UDCNC,... được quan tâm và nhân rộng. Giá trị sản xuất/1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 135 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Đàn lợn đạt 910 nghìn con, tăng 1,1%, đàn gia cầm ổn định ở mức 20 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 250 nghìn tấn, tăng 5,6%, vượt 9,9% kế hoạch.

Diện tích nuôi thủy sản được duy trì khoảng 12,25 nghìn ha. Sản lượng khai thác thủy sản cả năm ước đạt 52.240 tấn, tăng 4,0%, vượt 1,4% kế hoạch.

Toàn tỉnh trồng được 10 nghìn ha rừng tập trung, vượt 38,9% kế hoạch; trồng 6,1 triệu cây phân tán các loại đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ rừng đạt 38%; khai thác 1 triệu m3 gỗ các loại.

3. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực.

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực; trong đó nổi bật là thu hút các dự án trong nước và các dự án FDI điều chỉnh tăng vốn. Tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh đã thu hút được gần 1,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 28 dự án trong nước, vốn đăng ký 6.805,5 tỷ đồng, tăng 16,5%; 36 dự án FDI, vốn đăng ký 581,49 triệu USD, bằng 90% so với cùng kỳ; điều chỉnh 13 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 548,8 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2021; điều chỉnh 48 dự án FDI tổng vốn tăng thêm 879,15 triệu USD gấp 1,27 so với cùng kỳ.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước ước đạt 4.500 tỷ đồng; các dự án FDI đạt khoảng trên 750 triệu USD. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 9 cả nước.

Tính đến nay, có 27 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó, Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào tỉnh với trên 170 dự án, tổng số vốn khoảng 3,41 tỷ USD; kế đến là Hàn Quốc với trên 300 dự án và số vốn đăng ký đạt khoảng 2,1 tỷ USD.

Trong năm, tỉnh cấp mới 1.560 doanh nghiệp và 144 Chi nhánh, Văn phòng đại diện, vốn đăng ký là 28.050 tỷ đồng.

4. Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu

Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 9,1%, giá trị sản xuất đạt 47.525 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có mức tăng khá; giá trị cả năm ước đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của các DN duy trì xu hướng tăng trưởng cao; tổng giá trị xuất, nhập khẩu cả năm ước đạt 43,7 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2021, vượt 16% kế hoạch; trong đó xuất khẩu đạt 22,6 tỷ USD, tăng 42,4%; nhập khẩu 21,1 tỷ USD, tăng 38,1%.

5. Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 16.409 tỷ đồng, tăng 30,7% so với dự toán UBND tỉnh giao năm 2022, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 9.616 tỷ đồng, bằng tăng 36,8% so với dự toán UBND tỉnh giao năm 2022, bằng 73,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ thuế, phí ước đạt 6.793 tỷ đồng, tăng 23,1% so với dự toán UBND tỉnh giao năm 2022, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021.

II. Về văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

Các hoạt động giáo dục được triển khai chủ động, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; Bắc Giang là địa phương đi đầu trong cả nước về chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả các hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện được nâng lên. 

Chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện được nâng lên. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,42 %, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn. Đặc biệt kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm vừa qua, tỉnh Bắc Giang xếp thứ 8 toàn quốc với 66 giải, cao nhất từ khi tái thành lập tỉnh. Lần đầu tiên Bắc Giang có học sinh giành giải Nhất môn tiếng Trung trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được tăng cường đầu tư; chú trọng xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học. Tỷ lệ kiên hóa trường lớp học đạt 96%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 94,5%.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ bao phủ tiêm phòng vắc xin Covid-19 nằm trong nhóm các tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì kiểm soát tốt. Toàn tỉnh đã tiêm được trên 5,625 triệu liều vắc xin. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 100%; mũi 4 đạt 99,9%; trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt 100%; mũi 2 đạt 99,9%; mũi 3 đạt 98,5%; trẻ em từ 05 - 12 tuổi mũi 1, mũi 2 đạt 99,9%.

Số bác sĩ/10.000 dân đạt 11,0 bác sĩ (cả nước 10 bác sĩ); số dược sĩ đại học/10.000 dân đạt 1,7 dược sĩ; tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ đạt 100%. Số giường bệnh/vạn dân đạt 31,8 giường (cả nước 30,5 giường). Công suất sử dụng giường bệnh trung bình toàn tỉnh là 97,5%, tăng 34,1% so với năm 2021.

3. Công tác văn hóa, thể thao

Trong năm, tỉnh xếp hạng 04 di tích cấp tỉnh; hỗ trợ tu bổ 22 di tích. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm được tổ chức đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Các chỉ tiêu về văn hóa đều đạt kế hoạch đề ra; Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 92,6%, vượt 0,6% kế hoạch; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 81%, đạt 100% kế hoạch.

Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế; nhiều vận động viên thể thao đạt thành tích cao. Tổ chức thành công môn Cầu lông SEA Games 31 tại Bắc Giang. Các vận động viên (VĐV) thể thao Bắc Giang tham dự SEA Games 31 đã giành được 08 huy chương các loại. Đặc biệt, VĐV Điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành được 03 HCV, phá 01 kỷ lục SEA Games, là 01 trong 04 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31 và đạt danh hiệu VĐV tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2022.

Bắc Giang tổ chức thành công môn Cầu lông SEA Games 31.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn thể thao Bắc Giang giành tổng số 44 huy chương các loại, xếp thứ 2 trong số các tỉnh miền núi của cả nước.

Tỉnh đăng cai tổ chức thành công 07 giải vô địch Quốc gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua trong công tác tổ chức và tham gia Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

4. Công tác giảm nghèo, lao động việc làm

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh còn gần 18 nghìn hộ nghèo, chiếm 3,81% tổng số hộ. So với năm 2021, giảm gần 6,7 nghìn hộ nghèo, tương đương với 1,46%. Các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hoạt động bảo trợ xã hội được duy trì thường xuyên, đời sống nhân dân cơ bản ổn định,

Công tác giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.600 lao động, vượt 5% kế hoạch; trong đó, xuất khẩu lao động là 1.500 người, vượt 25,3% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có hơn 1,01 triệu lao động đang làm việc trong nền kinh tế (đứng thứ 11 cả nước); cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch mạnh từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đứng thứ 7 cả nước; chuyển đổi số (DTI) đứng thứ 10 cả nước, trong đó chính quyền số xếp thứ 15, kinh tế số và xã hội số xếp thứ 9 toàn quốc.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm với nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt. Chất lượng tham mưu, giải quyết vụ việc của các sở, ngành cơ bản tốt, chất lượng giải quyết của cấp huyện, cấp xã đã được nâng lên; công tác hòa giải, đối thoại với công dân được chú trọng. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện; hầu hết các vụ việc phát sinh đã được tiếp nhận, xử lý theo quy định và xem xét, giải quyết kịp thời; một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được xử lý, giải quyết dứt điểm.

3. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. Chỉ đạo huyện Lục Nam tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huyện Sơn Động diễn tập khu vực phòng thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác đối ngoại được tăng cường, các hoạt động thông tin đối ngoại có nhiều hình thức mới, thiết thực. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản ổn định.

Năm 2022, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt khó của Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Bắc Giang đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội để bứt phá. Kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu cao hơn bình quân chung của cả nước./.

Các tin liên quan