Bắc Giang - Địa phương đầu tiên hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI trong năm 2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, một địa phương đã hút hơn 1,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm gần 20,3% tổng vốn đầu tư đăng ký là tỉnh Bắc Giang.

Theo số liệu mới nhất về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Bắc Giang hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI trong 3 tháng đầu năm 2023. (Ảnh minh họa).

Bắc Giang hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI trong 3 tháng đầu năm 2023. (Ảnh minh họa).

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 4,3 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Xét theo địa bàn đầu tư, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, Bắc Giang dẫn đầu với hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 20,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là địa phương đầu tiên ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký vượt mốc 1 tỷ USD trong năm 2023.

Sau Bắc Giang, tỉnh Đồng Nai xếp thứ hai với 18 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 607 triệu USD, chiếm hơn 11,1% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2023, địa phương có 18 dự án cấp mới, 22 dự án điều chỉnh vốn và 8 lượt dự án góp vốn mua cổ phần.

Tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh vẫn là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (41,4%), số lượt dự án điều chỉnh (15,8%) và góp vốn mua cổ phần (66,6%).

Cũng theo báo cáo, các nhà đầu tư nước ngoài đã dốc tiền vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 4 tỷ USD, chiếm 73% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 25% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 766 triệu USD. Trong khi đó các ngành bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi xếp thứ 3 và 4.

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới và điều chỉnh vốn.

Đã có 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2023. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 1,69 tỷ USD, chiếm gần 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng thứ 2 với gần 552 triệu USD, Đài Loan đứng thứ 3. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hong Kong, Hà Lan...

Xét về số dự án, Hàn Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới (chiếm 15,5%), số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,9%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 28,4%).

Tính đến ngày 20/3, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng hơn 4,3 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài giảm sâu hơn trong 3 tháng đầu năm 2023. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt 59,91 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ (giảm mạnh hơn so với mức giảm 5,3% trong 2 tháng đầu năm), chiếm 75,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt hơn 59,34 tỷ USD, giảm 10,2% (giảm mạnh hơn so với mức giảm 5,5% trong 2 tháng), chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt gần 50,47 tỷ USD, giảm 13% so cùng kỳ và chiếm 66,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm song tính chung trong 3 tháng đầu năm 2023, khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu hơn 9,4 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 8,9 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 6,1 tỷ USD.

Theo Báo Bắc Giang./.

Các tin liên quan