Thông tin dự án đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nuôi trồng thủy sản của nhà đầu tư Trần Công Phương -

Tên dự án: Nuôi trồng thủy sản Nhà đầu tư: Ông Trần Công Phương Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 VNĐ Số tiền bằng chữ: more

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới thị trấn Nếnh -

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. more

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỊ THU HỒI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 -

Ngày 18/06/2019, Ban quản lý các KCN đã có Báo cáo số 72/BC-KCN về Tình hình thu hút đầu tư và triển khai thực hiện của các dự án đầu tư trong các more

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 -

Ngày 18/06/2019, Ban quản lý các KCN đã có Báo cáo số 72/BC-KCN về Tình hình thu hút đầu tư và triển khai thực hiện của các dự án đầu tư trong các more

TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẤP MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 -

Ngày 18/06/2019, Ban quản lý các KCN đã có Báo cáo số 72/BC-KCN về Tình hình thu hút đầu tư và triển khai thực hiện của các dự án đầu tư trong các more

Khẩn trương giải quyết vướng mắc, bảo đảm tiến độ Dự án đường Vành đai IV -

Ngày 05/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đi kiểm tra về tình hình thực hiện Dự án đường Vành đai IV (Hà Nội) địa phận Bắc Giang. Cùng đi có lãnh more

Trang

Đăng kí nhận Thông tin dự án đầu tư