Hỗ trợ doanh nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản -

Ngày 03/4/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản mới nhất theo more

IPC Bắc Giang tổ chức khai giảng thành công lớp bồi dưỡng "Lập báo cáo Tài chính và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN" -

Ngày 06/3/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khai giảng lớp “ Phổ biến chính sách, more

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang tổ chức lớp bồi dưỡng " LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT, TNDN, TNCN" -

Nhằm đáp ứng cho Doanh nghiệp áp dụng tốt những chính sách mới trong việc lập Báo cáo Tài chính, quyết toán Thuế năm 2020. Trung tâm Xúc tiến đầu tư more

Giấy mời Quý Doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo " Khởi sự kinh doanh" -

Căn cứ Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang năm 2020. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh more

Khai giảng "Khóa đào tạo trực tiếp dành cho Doanh nghiệp sản xuất, chế biến (In House)" tại Công ty Cổ phần DV và TM Thống Nhất. -

Ngày 23/4/2020 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp đã tổ chức khai giảng "Khóa đào tạo trực tiếp dành cho Doanh nghiệp sản xuất, chế more

Góc Hỏi - Đáp doanh nghiệp -

Góc Hỏi - Đáp doanh nghiệp Câu hỏi: Hiện nay, tôi đang là giảng viên (viên chức) của một trường đại học công lập tại Hà Nội. Tôi có nhu cầu tham gia more

Trang

Đăng kí nhận Hỗ trợ doanh nghiệp
Chat với chúng tôi