Ưu đãi - Hỗ trợ đầu tư

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ -

Cơ sở pháp lý: Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. A. NGÀNH, NGHỀ ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI more

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ -

Cơ sở pháp lý: Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.     more

ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ -

Cơ sở pháp lý: Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật Đầu tư 2014  1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo more

Đăng kí nhận Ưu đãi - Hỗ trợ đầu tư
Chat với chúng tôi