Thủ tục đất đai

Đơn giá bồi thường , hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang -

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà more

Đăng kí nhận Thủ tục đất đai
Chat với chúng tôi