Sự kiện - thông báo

TIẾP THU, CHỈNH LÝ NHIỀU NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT VIÊN CHỨC -

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức trong Phiên more

Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư -

Nhằm mục đích tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp ra đời và hoạt động hiệu quả, Trung more

Khóa đào tạo “Kỹ năng thuyết trình sản phẩm dành cho nhân viên bán hàng chuyên nghiệp” (14-15/09/2019) -

Ngày 14-15/09/2019 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đạo tạo “Kỹ năng thuyết trình sản phẩm dành cho nhân more

Khóa đào tạo Facebook dành cho DNVVN – Empowering SMBS with digital marketing skills -

Ngày 10/09/2019, trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển more

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi tất yếu -

(BGĐT) - Giá bán cao, được thị trường ưa chuộng song ưu điểm hơn cả là sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và sức more

Trang

Đăng kí nhận Sự kiện - thông báo