Thông tin quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm lập quy hoạch là rừng được quản lý bền vững về diện tích và chất lượng, bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển. Ảnh: BGP/Trâm Anh Quan điểm lập quy hoạch là rừng được quản lý bền vững về more

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Quy hoạch được lập nhằm hình thành mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội đủ năng lực, quy mô. Ảnh minh họa: BGP/Diệu Hoa. Theo đó, đối tượng được quy hoạch gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi more

Ngày 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì buổi làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông về công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương more

Chiều ngày 17/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc về quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỷ lệ 1/2000. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Lục Ngạn. Đơn vị tư vấn thuyết trình đồ án quy hoạch more

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Yên. Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn An Theo đó, huyện Tân Yên có tổng diện tích tự nhiên 20.834,11 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 15.165,92 ha, đất phi nông nghiệp 5.585,57 ha, đất chưa sử dụng 82,62 ha và more

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa. Hiệp Hòa có kế hoạch thu hồi 441,82 ha đất lúa trong năm 2020. Ảnh: BGP/Nguyễn An Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa với các chỉ tiêu về diện tích các loại đất năm 2020; kế hoạch thu more