Thông tin quy hoạch

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia -

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. more

Lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030 -

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Quy more

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái làm việc với một số ngành về công tác lập quy hoạch -

Ngày 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì buổi làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và more

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao giải trí Khuôn Thần -

Chiều ngày 17/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc về quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể more

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Yên -

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Yên. Ảnh minh more

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa -

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa. Hiệp Hòa có kế more

Trang

Đăng kí nhận Thông tin quy hoạch
Chat với chúng tôi