Thông tin quy hoạch

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500). Ảnh minh họa. Cụ thể, điều chỉnh vị trí, diện tích bãi đỗ xe số 01 (Ký hiệu BB01) và một phần diện tích khu Hành chính dịch vụ (ký hiệu HCDV) thành đất HTKT-2. Điều chỉnh phần diện more

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000). Ảnh minh họa. Cụ thể, đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh tuyến đường giao thông giữa đất công nghiệp (ký hiệu CN5) và đất hạ tầng kỹ more

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Lăng Cao, huyện Tân Yên (tỷ lệ 1/500). Ảnh minh họa. Cụ thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu phía Nam (gồm các lô đất: Đất bãi đỗ xe ký hiệu P2, P3; đất hạ tầng kỹ thuật ký hiệu HTKT; các lô đất nhà máy, kho tàng có ký more

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Thường vụ 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang về việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy liên kết giữa 3 tỉnh. Một trong những nội dung trong việc hợp tác giữa 3 địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đó là phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, trong more

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư (KDC) Bắc Lý - Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500). Theo đó, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Bắc Lý và xã Hương Lâm.  Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp khu ruộng sản xuất nông nghiệp và dân cư hiện more

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lạng Giang. Ảnh minh họa. Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Lạng Giang là 24.414,72 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 16.353,82 ha; đất phi nông nghiệp 8.001,37 ha; đất chưa sử dụng 59,52 ha. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lạng Giang more