Thông tin quy hoạch

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Thường vụ 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang về việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy liên kết giữa 3 tỉnh. Một trong những nội dung trong việc hợp tác giữa 3 địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đó là phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, trong more

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư (KDC) Bắc Lý - Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500). Theo đó, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Bắc Lý và xã Hương Lâm.  Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp khu ruộng sản xuất nông nghiệp và dân cư hiện more

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lạng Giang. Ảnh minh họa. Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Lạng Giang là 24.414,72 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 16.353,82 ha; đất phi nông nghiệp 8.001,37 ha; đất chưa sử dụng 59,52 ha. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lạng Giang more

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm lập quy hoạch là rừng được quản lý bền vững về diện tích và chất lượng, bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển. Ảnh: BGP/Trâm Anh Quan điểm lập quy hoạch là rừng được quản lý bền vững về more

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Quy hoạch được lập nhằm hình thành mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội đủ năng lực, quy mô. Ảnh minh họa: BGP/Diệu Hoa. Theo đó, đối tượng được quy hoạch gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi more

Ngày 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì buổi làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông về công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương more