Chương trình Đào tạo

MỜI THAM DỰ: KHÓA HỌC “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG MARKETING TRỰC TUYẾN CHO DNNVV” Ngày 06/9/2022, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa – VCCI phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức khóa đào tạo “Tăng cường kỹ năng Marketing trực tuyến cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giúp các DNNVV nâng cao năng more

Ngày 26-6, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức Khóa đào tạo tập huấn “Quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ và một số quy định về Thuế năm 2022”.  Khóa đào tạo với sự tham gia của hơn 70 học viên và được triển khai nhằm kịp thời cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và thực thi đầy đủ, nghiêm túc các chính sách more

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực của DNNVV (LinkSME), tổ chức khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSO) trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, và xúc tiến more

Các doanh nghiệp theo mô hình B2B đối mặt với nhiều khó khăn mới khi hành vi tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi sau cú huých của đại dịch Covid-19. Với bối cảnh sống chung với dịch bệnh, khi yếu tố lựa chọn nhà cung cấp khắt khe hơn, cộng đồng doanh nghiệp mô hình B2B cần đổi mới phương thức kinh doanh để tăng lợi thế cạnh tranh. Kỷ nguyên 4 more

Ngày 17/7 - 18/7/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo “Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” trực tuyến với hơn 40 học viên tham gia. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận là đơn vị more

Tại Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu : Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoai  ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. more