Chương trình Đào tạo

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực của DNNVV (LinkSME), tổ chức khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSO) trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, và xúc tiến more

Các doanh nghiệp theo mô hình B2B đối mặt với nhiều khó khăn mới khi hành vi tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi sau cú huých của đại dịch Covid-19. Với bối cảnh sống chung với dịch bệnh, khi yếu tố lựa chọn nhà cung cấp khắt khe hơn, cộng đồng doanh nghiệp mô hình B2B cần đổi mới phương thức kinh doanh để tăng lợi thế cạnh tranh. Kỷ nguyên 4 more

Ngày 17/7 - 18/7/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo “Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” trực tuyến với hơn 40 học viên tham gia. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận là đơn vị more

Tại Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu : Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoai  ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. more

Ngày 03/4/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản mới nhất theo luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 với hơn 60 học viên tham gia. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận là đơn vị đào tạo nghiệp vụ đấu thầu uy tín tại Bắc Giang. Với đội ngũ more

Ngày 06/3/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khai giảng lớp “ Phổ biến chính sách, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong lĩnh vực Thuế, hướng dẫn cho các Doanh nghiệp lập báo cáo Tài chính và quyết toán thuế GTGT-TNDN-TNCN áp dụng những chính sách more