Chương trình Đào tạo

Ngày 17/7 - 18/7/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo “Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” trực tuyến với hơn 40 học viên tham gia. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận là đơn vị more

Tại Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu : Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoai  ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. more

Ngày 03/4/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản mới nhất theo luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 với hơn 60 học viên tham gia. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận là đơn vị đào tạo nghiệp vụ đấu thầu uy tín tại Bắc Giang. Với đội ngũ more

Ngày 06/3/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khai giảng lớp “ Phổ biến chính sách, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong lĩnh vực Thuế, hướng dẫn cho các Doanh nghiệp lập báo cáo Tài chính và quyết toán thuế GTGT-TNDN-TNCN áp dụng những chính sách more

Nhằm đáp ứng cho Doanh nghiệp áp dụng tốt những chính sách mới trong việc lập Báo cáo Tài chính, quyết toán Thuế năm 2020. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang tổ chức lớp bồi dưỡng " LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT, TNDN, TNCN" Thời gian: Khai giảng 7h30 ngày 06/3/2021. Địa more

Căn cứ Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang năm 2020. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo “Khởi sự kinh doanh” tập trung vào những vấn đề thực tế mà doanh nghiệp gặp phải khi khởi nghiệp để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp có more