Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Số ký hiệu 118/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/12/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1163 + 1164/2015 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
    Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
    Phạm vi
    • Toàn quốc

    File đính kèm: https://drive.google.com/open?id=1-Lo1djHxX1AHs_PpOo0rwGw_c981lcbi