Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư

Nhằm mục đích Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp ra đời và hoạt động hiệu quả.
Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp xây dựng, biên soạn và xuất bản cuốn "Sổ tay Hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư” Cuốn sổ tay được phân rõ quy trình thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, tất cả các thủ tục về Đăng ký kinh doanh, kê khai thuế hay hải quan, bảo hiểm đều được hướng dẫn chi tiết từng bước trong cuốn sổ tay.
Trung tâm XTĐT&PTDN hi vọng rằng thông qua cuốn "Sổ tay Hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư” sẽ là cẩm nang giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp cận việc thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện chi tiết, đúng quy trình mà không cần phải mất nhiều thời gian để đi lại nhiều nơi, nhiêu lần như trước.

Hiện nay cuốn  " Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư" đã được hoàn thành, gồm 02 tập:

Tập 1: Dự án đầu tư bên ngoài Khu công nghiệp; Link:  https://drive.google.com/open?id=1fs1GwadC1XQnLXt3eakWWQb3fW3Otntv

Tập 2: Dự án đầu tư bên trong Khu công nghiệp.: Link: https://drive.google.com/open?id=1mypNLVoNvbzNo8CI9uGzL-2hzf9Ha-zQ

Các tin liên quan