Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án: KĐT Đồng Cửa 2, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

Tên dự án: KĐT Đồng Cửa 2, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thương mại Duy Anh.

Tổng mức đầu tư: 129.576.181.000 VNĐ

Số quyết định chủ trương đầu tư: 293/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt: 12/04/2019

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Phòng XTĐT - TTXTĐT

Chat với chúng tôi