Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nuôi trồng thủy sản của nhà đầu tư Trần Công Phương

Tên dự án: Nuôi trồng thủy sản

Nhà đầu tư: Ông Trần Công Phương

Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn

Số quyết định chủ trương đầu tư: 434/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt: 04/7/2019

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Phòng XTĐT - TTXTĐT

Chat với chúng tôi