Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức Khóa đào tạo tập huấn “Quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ và một số quy định về Thuế năm 2022”.

Ngày 26-6, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức Khóa đào tạo tập huấn “Quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ và một số quy định về Thuế năm 2022”. 

Khóa đào tạo với sự tham gia của hơn 70 học viên và được triển khai nhằm kịp thời cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và thực thi đầy đủ, nghiêm túc các chính sách về thuế; đồng thời, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật mới.

Ngoài hoạt động thông tin, phổ biến thông tư, nghị định, hội nghị tập huấn còn là cơ hội cho các doanh nghiệp trao đổi, được giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Việc phổ biến các quy định về hóa đơn, chứng từ, thực thi đầy đủ, nghiêm túc các chính sách về thuế là cần thiết, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tin liên quan