Khai mạc Khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính quyết toán thuế năm 2022 và định hướng công tác quản lý tài chính, thuế năm 2023”

Trong năm vừa qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định mới liên quan đến doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành từ năm 2022, tiêu biểu như: Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022, của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế...

Ảnh 1 Khai mạc Khóa đào tạo "Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính quyết toán thuế năm 2022 và định hướng công tác quản lý tài chính, thuế năm 2023"

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm vững, áp dụng đúng và kịp thời các chính sách thuế GTGT, Hóa đơn, Giao dịch liên kết, hoàn thuế, biểu mẫu kê khai…, trong việc lập báo cáo tài chính quyết toán thuế năm 2022, ngày 5/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp khai mạc Khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính quyết toán thuế năm 2022 và định hướng công tác quản lý tài chính, thuế năm 2023” dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ths. Nguyễn Văn Thức – Chuyên gia cao cấp về Thuế, Tài chính, Kế toán – Thành viên hội tư vấn Thuế Việt Nam cùng sự tham dự của khoảng 130 học viên là lãnh đạo, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh 2 Quang cảnh khóa đào tạo

Khoá đào tạo gồm 5 chuyên đề chính:

+ Chuyên đề 1: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022

+ Chuyên đề 2: Hướng dẫn cân đối Báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2022.

+ Chuyên đề 3: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế GTGT, Hóa đơn, Các khoản được khấu trừ, khoản không được khấu trừ, thời gian nộp tờ khai năm 2023. Quy định về mức phạt liên quan đến thủ tục hành chính năm 2022 – năm 2023.

+ Chuyên đề 4: Kế hoạch tài chính Công cụ quản lý và kiến tạo tương lai doanh nghiệp

+ Chuyên đề 5: Học tập kinh nghiệm ở một doanh nghiệp tỉnh bạn.

Ảnh 3 Giảng viên Ths. Nguyễn Văn Thức truyền đạt nội dung tại Khóa đào tạo

Tại khoá đào tạo, các học viên đã đưa ra nhiều câu hỏi, thắc mắc liên quan đến việc lập báo cáo tài chính, quyết toán năm 2022.

Thông qua khoá đào tạo, các học viên được hướng dẫn quyết toán thuế, xây dựng báo cáo tài chính năm 2022 và lập kế hoạch tài chính năm 2023; đồng thời được cập nhật các kiến thức mới về thuế để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp mình.

Các tin liên quan