Thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia

Ngày 29/7/2019, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 1937-CV/TU về việc thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia.

Thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc làm việc và không uống rượu, bia. Ảnh minh họa: (nguồn internet).

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm quy định về thời gian, giờ làm việc hành chính, quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên la cà hàng quán trong giờ làm việc. Xử lý nghiêm và ngay lập tức khi phát hiện các trường hợp vi phạm. Nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị không giáo dục, quản lý để cán bộ, đảng viên dưới quyền vi phạm mà không phát hiện thì phải chịu trách nhiệm liên đới; nếu phát hiện vi phạm mà không xử lý, xử lý không nghiêm, không kịp thời thì thủ trưởng bị xem xét xử lý kỷ luật.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra công vụ; yêu cầu Sở Nội vụ thành lập Tổ công tác đi kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện quy định trên. Nếu phát hiện vi phạm về thời gian, giờ làm việc (đi muộn, về sớm, không có mặt tại vị trí làm việc trong giờ làm việc,...) thì lập biên bản; trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên la cà hàng quán trong giờ hành chính, uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông thì chụp ảnh và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý ngay.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này. Công văn này được phổ biến đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên để thực hiện

*Xem chi tiết Công văn tại đây./.

Theo: Nguyễn An (Cổng thông tin điện tử Bắc Giang)