Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang triển khai nhiệm vụ năm 2022

 

Chiều ngày 13/01, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đang quản lý tổng nguồn vốn 2 quỹ (Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất) với hơn 1 nghìn tỷ đồng. Doanh thu năm 2021 là hơn 72,5 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm.

Trong năm, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 4 dự án đầu tư trực tiếp gồm: Khu đô thị mới, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; Khu 2 thuộc Khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang; Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Về hoạt động cho vay đầu tư, đến nay dư nợ cho vay đạt 64,2 tỷ đồng. Quỹ đã thực hiện cho vay 24 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Việc đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi vay đạt kết quả tích cực, số nợ gốc thu hồi là 3,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; thu lãi vay trên 4,6 tỷ đồng, đạt 102,6 kế hoạch; không để phát sinh nợ gốc quá hạn, nợ lãi quá hạn.

Đối với hoạt động về ứng vốn, Quỹ đã thực hiện ứng vốn cho các huyện, thành phố và các đơn vị đạt 531 tỷ đồng, đạt 71,1% kế hoạch năm; hoàn thành công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn ứng theo kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tại 02 huyện Lục Nam và Yên Dũng. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Quỹ cần khắc phục như: Công tác cho vay đầu tư năm 2021 chưa hoàn thành kế hoạch giao; một số dự án đề xuất kinh phí ứng vốn vượt với tỷ lệ tương đối cao so với kinh phí bồi thường, GPMB…

Đồng chí đề nghị năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. Thực hiện rà soát các quy định pháp luật, đối chiếu với thực tiễn tại địa phương để chủ động phát hiện những vấn đề bất cập, gây khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của 02 Quỹ để kịp thời tham mưu ban hành tạo ra cơ chế chủ động, linh hoạt hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn 02 Quỹ.

Đổi mới, năng động, sáng tạo, sử dụng linh hoạt nguồn vốn 02 Quỹ để phát huy hiệu quả; hạn chế nguồn vốn tồn đọng, gửi ngân hàng. Nghiên cứu thêm các hình thức hợp tác đầu tư để có điều kiện mở rộng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật cho phép. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp. Đổi mới hoạt động cho vay đầu tư theo hướng hợp tác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngân hàng thương mại uy tín.

Đồng chí đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ, các đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động của Quỹ.

Thành viên Ban kiểm soát Quỹ bố trí và dành thời gian phù hợp cho công tác giám sát, kiểm tra việc hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển. Tích cực trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề về tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát./.

                                                                                                                                                               Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan