Ngân hàng hỗ trợ vốn giúp tiểu thương phục hồi kinh doanh

Nhiều ngân hàng đã chuẩn bị sẵn kịch bản kinh doanh hậu dịch, vừa tiếp sức doanh nghiệp, vừa thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình.

Ngân hàng thường được biết đến là nơi cho vay vốn. Nhưng giai đoạn dịch bệnh khiến nhiều người kinh doanh gặp khó khăn, đã có nhiều ngân hàng cung cấp thêm những chương trình tư vấn, hỗ trợ bán hàng nhằm giúp những người vay vốn có thể sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, đặc biệt với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương buôn bán tại các chợ truyền thống. Đây được xem là phương pháp " cộng sinh" cùng có lợi cho cả 2 phía, người đi vay và ngân hàng cho vay.

Đại diện các ngân hàng lý giải, sở dĩ họ cung cấp thêm các giải pháp hỗ trợ người vay vốn, vì đây là cách giúp ngân hàng có thể quản lý nguồn vốn vay hiệu quả hơn. Nếu các tiểu thương buôn bán được, họ sẽ có dòng tiền trả nợ cho ngân hàng.

Các ngân hàng cũng cho biết, họ sẵn sàng cơ cấu nợ, giãn thời hạn trả nợ lên tới 12 tháng nếu các hộ kinh doanh thực sự gặp khó khăn vì dịch. đồng thời, có các gói cho vay với lãi suất giảm từ 1 -3% so với thông thường.