Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025

Ngày 22/02, tại huyện Việt Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương - Trưởng BCĐ thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 chủ trì họp Ban Chỉ đạo bàn và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2022. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích; đại diện lãnh đạo sở, ngành, cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngay sau khi Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 được ban hành, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/10/2021 để tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 26/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên do trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động nhằm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/10/2021 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Đại Lượng báo cáo  tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Đại Lượng cho biết, thời gian qua huyện Việt Yên đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và tầng lớp Nhân dân về nội dung Nghị quyết số 162-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh để tăng cường sự đồng thuận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, UBND huyện Việt Yên đã rà soát, đánh giá một cách thực chất hiện trạng 4 tiêu chuẩn, 17 tiêu chí thành phần; trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn nâng cấp xã, thị trấn thành phường.

Trong 9 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường và dự kiến thêm 1 xã có tiềm năng trở thành phường (xã Việt Tiến) có tổng số 170 tiêu chuẩn và tiêu chí phải hoàn thiện. Đến nay, các xã, thị trấn này đã có 140 tiêu chuẩn và tiêu chí đạt chuẩn theo quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất cao các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu thành lập thị xã Việt Yên vào năm 2025 theo Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Trong đó, huyện Việt Yên cần tiếp tục tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội.

Khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết 1/500 để thu hút đầu tư khu đô thị, khu dân cư trọng điểm; nhà ở công nhân trên địa bàn.

Hoàn thành đầu tư các tiêu chí đô thị còn thiếu, chưa đạt điểm của mục tiêu đô thị, khởi công tất cả các dự án trong năm 2022, hoàn thành muộn nhất năm 2023 để hoàn thiện Đô thị loại 4, tiêu chí thị xã, tiêu chí phường.

Tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đảm bảo phát triển đồng bộ đô thị, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp. Tăng cường quản lý đô thị, tiếp tục tham mưu điều chỉnh quy chế quản lý đô thị và cụ thể hóa trong từng khu cụ thể để xây dựng đô thị đồng bộ, hiện đại…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương - Trưởng Ban chỉ đạo đã ghi nhận, biểu dương lãnh đạo huyện Việt Yên đã quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nội dung trong Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất cao đối với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà UBND huyện đã đưa ra. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với huyện Việt Yên kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của huyện Việt Yên.

Trong số các nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện Việt Yên cần coi trọng nhiệm vụ triển khai các nội dung Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 và Kế hoạch số 513/KH-UBND là nhiệm vụ hàng đầu. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để tất cả cán bộ, người dân trong toàn huyện hiểu được đây là nhiệm vụ then chốt cần triển khai thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Trước mắt, huyện cũng cần tập trung rà soát lại quy hoạch chung của huyện trên cơ sở căn cứ vào quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, song song với đó là rà soát, lập quy hoạch các phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án khu dân cư.

Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gia hạn đối với 30 tiêu chí còn thiếu, đặc biệt là các tiêu chí về: Mật độ giao thông, khu thu gom xử lý nước thải... Cùng đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng  thi công các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn và các hạng mục công trình văn hóa, thể thao, công trình giao thông…

Triển khai thúc đẩy vốn ADB xây dựng dự án nhà máy xử lý nước thải, tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trong việc xây dựng các công trình thu gom xử lý rác thải, nhà tang lễ. Đồng thời khẩn trương hoàn thành đấu giá các khu quy hoạch thương mại, dịch vụ, phấn đấu đến năm 2024 đưa vào sử dụng nhiều khu thương mại dịch vụ mới.

Các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với huyện rà soát, xử lý kịp thời trong công tác triển khai đánh giá các tiêu chí; hoàn thiện các thủ tục thu hút đầu tư và vay vốn ADB; hỗ trợ huyện Việt Yên trong việc lập quy hoạch sử dụng đất, bổ sung định mức đất ở; tháo gỡ khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn nhằm giúp huyện sớm hoàn thiện các tiêu chí theo quy định./.

                                                                                                                                                                  Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan