Khóa đào tạo “Kỹ năng thuyết trình sản phẩm dành cho nhân viên bán hàng chuyên nghiệp” (14-15/09/2019)

Ngày 14-15/09/2019 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đạo tạo “Kỹ năng thuyết trình sản phẩm dành cho nhân viên bán hàng chuyên nghiệp” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang. Khóa đào tạo có sự tham gia của hơn 60 học viên đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Qua hai ngày học, các học viên đã được Thạc sĩ Lưu Tiến Dũng - Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm hướng dẫn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và trình bày sản phẩm thuyết phục, hoàn thiện kỹ năng xử lý phản hồi của khách hàng về sản phẩm. Hơn nữa, qua khóa đào tạo, học viên còn được trang bị những chỉ dẫn sáng tạo, những công cụ, kỹ thuật có thể nhằm giúp bạn thoát khỏi bế tắc, tìm hướng đi và cuối cùng là bán được hàng. Ngoài ra, các học viên còn có cơ hội được giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp và sản phẩm của mình tới các học viên khác trong khóa đào tạo.