Bộ Tài chính phản hồi về chính sách thuế đối với công nghiệp hỗ trợ

Bộ Tài chính đề nghị chỉ nêu nguyên tắc chung là nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, nhằm khuyến khích ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Bộ Tài chính đề nghị không nêu cụ thể việc sửa đổi Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập cá nhân trong dự thảo Nghị quyết giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ nêu nguyên tắc chung là nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, nhằm khuyến khích ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Thực tế, thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội đều đã có Nghị quyết, trong đó chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế, và Bộ Tài chính cũng đã có phương án về các chỉ đạo này.

Theo Vtv