Bắc Giang: Thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, có 3 doanh nghiệp gồm: Tổng Công ty Truyền thông (VNPT media), Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone (MobiFone) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money. Thời gian thực hiện là 2 năm, kể từ 18/11/2021 đến hết 18/11/2023.

Được biết, dịch vụ Mobile-Money triển khai trên nền tảng công nghệ cao; cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như: Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp/rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch của VNPT, MobiFone và Viettel mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, smartphone và kết nối Internet. Việc sử Mobile-Money sẽ góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử tiếp cận đến hầu hết người dân, đặc biệt với bà con khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

 

Để thực hiện tốt dịch vụ này trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, UBND các huyện, TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục thực hiện các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với đơn vị liên quan đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ thanh toán điện tử, nhất là dịch vụ Mobile-Money tại bộ phận một cửa. 

Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money trên địa bàn tỉnh gồm: VNPT Bắc Giang, MobiFone Bắc Giang, Viettel Bắc Giang tổ chức thực hiện dịch vụ Mobile-Money phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định. Chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trong quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp thực hiện thí điểm và các điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money. Hướng dẫn và giải đáp vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh trong thời gian thực hiện thí điểm liên quan tới việc sử dụng tài khoản viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet trong dịch vụ Mobile-Money. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp thực hiện thí điểm, điểm kinh doanh dịch vụ Mobile-Money trên địa bàn khi có theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền…

                                                                                                                                                              Theo baobacgiang

Các tin liên quan