Bắc Giang: Thu hút thêm 04 dự án mới vào khu công nghiệp

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư được 04 dự án mới (03 dự án FDI, 01 dự án DDI) vào các khu công nghiệp, với số vốn đăng ký đạt 98 triệu USD và 2.692 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Cùng đó, cấp điều chỉnh cho 32 dự án, trong đó có 10 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 169 triệu USD. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và bổ sung quy đổi khoảng 384 triệu USD, đạt 38,4% kế hoạch năm 2022.

Riêng trong tháng 3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận 17 hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, đã xem xét, cấp mới 02 dự án FDI với số vốn đầu tư đăng ký đạt 97,5 triệu USD, cấp điều chỉnh cho 10 dự án, trong đó có 02 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 88,7 triệu USD.

Đến nay, tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp là 421 dự án, trong đó có 316 dự án FDI, 105 dự án DDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,682 tỷ USD và 14.179 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 4,18 tỷ USD và khoảng 6.182 tỷ đồng./.

                                                                                                                                                                      Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan