Bắc Giang: 4 tháng đầu năm thu hút 05 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp

Thực hiện các chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang trong công tác thu hút đầu tư, thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang đã chủ động và tích cực trong công tác xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

4 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Giang thu hút 05 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp.

Trong đó trọng tâm là tích cực triển khai hỗ trợ đầu tư tại chỗ thông qua tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư qua nhiều kênh thông tin. Đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư và kinh doạnh tại các KCN về các thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời; tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp. Qua đó tạo được lòng tin, đồng tình và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh đảm bảo thông thoáng, minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả theo chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Bắc Giang.

Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2022, thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khá tích cực. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án đầu tư mới bao gồm 03 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 02 dự án đầu tư trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký đạt 98 triệu USD và 2.716 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án đầu tư với vốn đầu tư đăng ký tăng đạt 203,38 triệu USD. Lũy kế tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm quy đổi đạt khoảng 419,4 triệu USD, bằng 42% kế hoạch năm.

So với cùng kỳ năm 2021, số dự án đầu tư đăng ký mới giảm 07 dự án (4 dự án FDI và 03 dự án DDI), giảm khoảng 34,2% (tương đương 221,16 triệu USD) về vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh quy đổi sang USD. Nguyên nhân chính giảm cả về số dự án và vốn đăng ký do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu tháng 5/2021 và tiếp tục lan rộng khắp cả nước, kéo dài đến tháng trung tuần tháng 02/2022.

Sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp tích cực và chủ động trong việc phục hồi và phát triển kinh tế, do đó tỉnh Bắc Giang tiếp tục là điểm hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, nguồn vốn dự báo có chiều hướng tăng nhanh trở lại từ nay đến cuối năm 2022./.

                                                                                                                                                          Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan