Bắc Giang: 6 tháng đầu năm, cấp mới và điều chỉnh 86 dự án đầu tư

Tính đến 17/6/2019, tỉnh Bắc Giang đã cấp mới và điều chỉnh cho 86 dự án đầu tư, bằng 72%; tổng số vốn đầu tư quy đổi đạt 542 triệu USD, tăng 73,8% so với cùng kỳ.

                                                                                   Ảnh minh họa

Trong đó cấp mới 34 dự án trong nước, bằng 57,6%, vốn đăng ký 540 tỷ đồng, bằng 47,5%; cấp mới 34 dự án FDI, tăng 13,3%, vốn đăng ký 340,6 triệu USD, gấp 3,1 lần; điều chỉnh tăng vốn 17 dự án FDI, vốn đăng ký bổ sung 178,6 triệu USD, gấp 2,4 lần. Tổng số vốn FDI đăng ký mới và bổ sung đạt 519 triệu USD, gấp 2 lần, đạt 74,2% kế hoạch. Tính đến hết tháng 5, tỉnh đứng thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước về thu hút FDI.

Một số dự án FDI có quy mô lớn như: Dự án Lens Việt Nam của Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam, tổng vốn đăng ký là 150 triệu USD; dự án Nhà máy Seojin Việt Nam, tổng vốn đầu tư là 100 triệu USD, 01 dự án điều chỉnh tăng vốn là 109 triệu USD; vốn thực hiện của các dự án FDI ước đạt 250 triệu USD, tăng 19,2% cùng kỳ./.

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang