Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thành phần tiếp cận đất đai

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thành phần “Tiếp cận đất đai” năm 2023.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 21/KH-UBND, tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai năm 2023 góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh thực hiện nhiệm vụ nâng điểm chỉ số “Tiếp cận đất đai” mục tiêu đạt trên hoặc bằng 7,35 điểm.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đặt ra giải pháp thực hiện đó là: Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa, trọng tâm là rút ngắn quy trình, thời gian xử lý, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa nội dung hồ sơ. 

Công khai, minh bạch các TTHC về đất đai, các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, quỹ đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án có sử dụng đất để tổ chức đấu thầu, đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

Xây dựng cơ chế tạo quỹ đất dự trữ, tạo quỹ đất sạch do Nhà nước quản lý (thông qua Trung tâm Phát triển quỹ đất), nhất là đối với các khu đất nằm trong quy hoạch điểm công nghiệp, dịch vụ, các khu đất quy hoạch dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, các khu đất có giá trị thương mại cao nhằm gia tăng giá trị đất và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đất đai và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo hướng công khai, minh bạch thông qua các hình thức đấu giá, đầu thầu.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ và thời gian xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đầu tư; kịp thời tham mưu điều chỉnh giá đất trên địa tỉnh sao cho phù hợp với diễn biến thay đổi của thị trường và quy định pháp luật. 

Tăng cường đối thoại theo chuyên đề về lĩnh vực đất đai để hướng dẫn cho doanh nghiệp cách thức tiếp cận quỹ đất được thuận lợi, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là pháp luật đất đai; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đến doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Bắc Giang

Các tin liên quan