Bắc Giang: Thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm tăng gấp 2 lần