Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Showroom trưng bày và dịch vụ bảo hành, bảo trì xe ô tô”