Thủ tục đăng ký kinh doanh

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có chi nhánh đặt tại tỉnh Hải Dương. Xin hỏi, chúng tôi có thể lập đia điểm kinh doanh tại thành phố Bắc Giang trực thuôc chi nhánh tại tỉnh Hải Dương hay không? Trả lời: Theo Nghị định Số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Sửa more

1. Giới thiệu tổng quan về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử https://www.youtube.com/watch?v=VMO0MC1fctA&index=10&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF 2. Hướng dẫn tra cứu thông tin cơ bản của doanh nghiệp tại www.dangkykinhdoanh.gov.vn https://www.youtube.com/watch?v=JTn9-AWrQqg&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF more