Chương trình Đào tạo

Thực hiện chuong trình công tác năm 2024, ngày 20/01/2024 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang tổ chức “Khóa học hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và báo cáo quyết toán tài chính năm 2023”. Khóa học được khai mạc lúc 8h00 ngày 20/01/2024 tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Bắc Giang, Số 08 more

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 16/9/2023 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức khai mạc khóa đào tạo “Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” cho gần 70 học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đấu thầu, kế toán tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên more

Ngày 23/6/2023 tới đây, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức Khóa đào tạo “Nhận diện các trường hợp vi phạm hợp đồng thường gặp trong thực tế - Cách phòng ngừa và thực tiễn xử lý”. Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự! Trong quá trình các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai, thực hiện hợp đồng, more

Trong khuôn khổ các họat động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, sáng ngày 30/05/2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang khai mạc khóa đào tạo "Thuế thu nhập doanh nghiệp - Tính an toàn, hợp lý các chi phí được trừ năm 2023”. Khóa đào tạo được diễn ra dưới sự truyền đạt của Chuyên gia cao more

Trong quá trình các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai, thực hiện hợp đồng, không ít trường hợp một bên vì vi phạm hợp đồng đã khiến cho mục đích hợp đồng không thể đạt được, thậm chí còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia giao kết hợp đồng. Do vậy, khi giao kết, thực hiện hợp đồng, các bên cần nắm rõ các loại vi phạm more

Ngày 01/04/2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang khai giảng Khóa đào tạo chuyên sâu “Nhận diện rủi ro trong quản lý Thuế về giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP” dưới sự hướng dẫn của giảng viên – Ths. Nguyễn Văn Thức - Chuyên gia cao cấp về tài chính; kế toán; thuế; thành more