Khóa đào tạo "Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu" tháng 9/2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 16/9/2023 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức khai mạc khóa đào tạo “Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” cho gần 70 học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đấu thầu, kế toán tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tại khóa đào tạo, các học viên được chuyên gia đến từ Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng truyền đạt các nội dung chuyên đề như: tổng quan về lựa chọn nhà thầu; lập kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu qua mạng; hợp đồng; hướng dẫn thực hiện thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra giảng viên còn trực tiếp giải đáp các thắc mắc của học viên về các vấn đề gặp phải trong thực tiễn liên quan đến đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; giới thiệu và hướng dẫn sử lý một số tình huống điển hình trong hoạt động đấu thầu.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ tham gia thực hiện bài kiểm tra để đánh giá chất lượng và cấp Chứng chỉ “Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” theo đúng quy định.

Các tin liên quan