Thông báo mời quan tâm: Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án “Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu”.Cụ thể:

1. Mục tiêu đầu tư, mục tiêu hoạt động của dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu nhằm từng bước thực thiện Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại huyện Việt Yên và Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Quy mô đầu tư dự án: Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích
2,69 ha, cung cấp khoảng 870 căn hộ để ở với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 63.270 m2 đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 2.944 người là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Nhà ở xã hội cao tầng; sân, đường nội bộ; cây xanh cảnh quan; hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; bãi đỗ xe nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

3. Tổng vốn đầu tư của dự án: 696.560.353.000 đồng

4. Thời hạn hoạt động của dự án: Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

5. Địa điểm đầu tư: Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

6. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 24 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Đưa dự án vào vận hành, kinh doanh: Từ khi hoàn thành, nghiệm thu đến hết thời hạn hoạt động của dự án.

7. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

8. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:
- Thời hạn: 30 ngày, kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Địa điểm: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Thông tin liên hệ:
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang;
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang;
- Số điện thoại: 0204-3854317; số fax:0204-3854923.

Xem chi tiết các tài liệu liên quan:

Quyết định chủ trương phê duyệt dự án_signed_signed_signed_signed.pdfT

Thông báo mời quan tâm signed.pdf

Mẫu sơ bộ năng lực kinh nghiệm NĐT.docx

                                                                                                                                                                    Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan