Phê duyệt bố sung Danh mục dự án thu hút đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (lần 3)

Ngày 06/11/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Cụ thể như sau:

- Tổng số dự án: 02 dự án

- Tổng diện tích đất theo quy hoạch: 15.534,5 m2

Ảnh minh họa

Nội dung chi tiết Quyết định và Biểu danh mục dự án kèm theo mời xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/18J60Yo7BzVSzv_nFdOTmyOHjA1UOBhlt?usp=share_link

Các tin liên quan