Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án: KĐT Đồng Cửa 2, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam