Dự án nhà máy may Lục Ngạn

Vừa qua, Trung tâm xúc tiến Đầu tư đã hỗ trợ Công ty Cổ phần May Lục Ngạn LNG lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Nhà máy may Lục Ngạn - Công ty Cổ phần May Lục Ngạn LNG" tại thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn.

Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 104/UBND-ĐT chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án nhà máy may Lục Ngạn. Dự án do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần May Lục Ngạn LNG thực hiện (mã số doanh nghiệp 2400897099).

Địa điểm thực hiện dự án tại thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với quy mô dự án khoảng 40.000 m2. Tổng vốn đầu tư của dự án là 120.000.000.000 VNĐ.

Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1Sp5iyZyEiYDbh4SSt8-1uc0NlCKyQ7CR/view?u...

 

 

Các tin liên quan