TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỊ THU HỒI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ngày 18/06/2019, Ban quản lý các KCN đã có Báo cáo số 72/BC-KCN về Tình hình thu hút đầu tư và triển khai thực hiện của các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng hợp các dự án đầu tư bị thu hồi 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Phòng XTĐT - TTXTĐT

Các tin liên quan