Công bố Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam

Sáng 20-4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam.

Đại diện của tỉnh Bắc Giang (Ông) Đồng Anh Quân – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp đã gửi đến Hội nghị bài tham luận “ Các giải pháp đột phá trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Được biết tại lễ công bố thứ hạng PCI năm 2020. Bắc Giang xếp thứ 27/63 tăng 13 bậc là tỉnh thành tăng bậc PCI cao nhất cả nước.

Các tin liên quan