Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo động lực cho sự phát triển

 

Sáng ngày 15/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể (KTTT) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX; Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực KTTT đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có những thuận lợi và khó khăn, thách thức nhất định. Nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình HTX kém hiệu quả sang mô hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Khu vực KTTT với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong đó nòng cốt là HTX là một trong những thành phần kinh tế quan trọng đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước.

Luật HTX năm 2012 là khung pháp lý cơ bản cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của khu vực HTX. Các HTX bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, cho thấy những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển HTX.

Đến 31/12/2021, cả nước có trên 27.000 HTX, gấp 2,5 lần so với năm 2001 và tăng khoảng 41% so với năm 2013. Khu vực HTX thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. Doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng dần qua các năm. Năm 2020, doanh thu bình quân đạt 4,3 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 314 triệu đồng/HTX, tương ứng tăng 61% và 88% so với năm 2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đến nay có 950 HTX, 05 liên hiệp HTX có đăng ký thành lập; 49 HTX đã có sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh; 48 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; trên 40% HTX nông nghiệp có các hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh. Xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để chuyển đổi sang phương thức sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu rõ những kết quả đã làm được, những nội dung chưa làm được, qua đó phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng thể chế, tổ chức thực hiện, đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới. Đồng thời phân tích, dự báo tình hình trong nước, quốc tế và các cơ hội cũng như thách thức đối với lĩnh vực phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. (Ảnh Báo Chính phủ).

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012 của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh KTTT mà nòng cốt là HTX là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích và phát triển. HTX ở nước ta đã được hình thành và phát triển qua các thời kỳ, các HTX đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp to lớn và quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp diễn biến mới và thực tiễn địa phương. Tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách trên cơ sở tôn trọng KTTT định hướng XHCN. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Trên cơ sở lấy nông nghiệp làm trụ đỡ cho nền kinh tế, cần tiếp tục tăng cường liên doanh, liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi và theo thế mạnh từng khu vực, vùng miền, quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý theo điều kiện từng nơi, từng sản phẩm, quy mô, thị trường… Nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ và các chủ thể tham gia KTTT, HTX.

Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý, điều hành HTX nhằm tạo động lực cho khu vực HTX phát triển, trong đó chú ý tới các vấn đề về kế toán, kiểm toán; chuyển đổi số thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, hoàn thiện các quy định về công tác quản lý nhà nước đối với khu vực KTTT, HTX theo hướng tăng cường hậu kiểm, xây dựng tính tự giác, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của chính các HTX. Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đảm bảo thống nhất, tập trung nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cho khu vực KTTT có hiệu quả, có vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho sự phát triển..../.

Các tin liên quan