Lục Nam cần tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Chiều 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã có buổi kiểm tra, làm việc với huyện Lục Nam về tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM ) trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của huyện Lục Nam, ngày 14/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam đã ban hành Chỉ thị số 08 về việc lãnh đạo, chỉ đạo huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện NTM. Theo đó, để triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022, ngoài 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đã đăng ký năm 2022, UBND huyện đã bổ sung trong kế hoạch về đích NTM đối với 3 xã còn lại là: Trường Giang, Lục Sơn, Vô Tranh. Như vậy, trong năm 2022, huyện Lục Nam sẽ phải tập trung về đích 7 xã NTM và 3 tiêu chí xây dựng huyện NTM chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 (Y tế - Văn hóa- Giáo dục), tiêu chí số 7 (Môi trường), tiêu chí 8 (Chất lượng môi trường).

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND huyện đã sớm ban hành kế hoạch và đề xuất cơ chế hỗ trợ để HĐND huyện thông qua làm cơ sở cho các xã thực hiện. Đồng thời tổ chức làm việc, giao ban với các xã, đặc biệt là xã về đích để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Ban chỉ đạo huyện, Ban quản lý xây dựng NTM của xã và Ban quản lý xây dựng NTM các thôn tiếp tục được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Lục Nam Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai huyện còn gặp rất nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách hỗ trợ cho xã phấn đấu đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, huyện NTM của Trung ương muộn dẫn đến các xã, thị trấn xác định danh mục thực hiện các tiêu chí còn lúng túng, chậm. Các xã được bổ sung thực hiện đạt chuẩn NTM năm 2022 gồm: Trường Giang, Vô Tranh, Lục Sơn chưa được phân bổ vốn nguồn ngân sách huyện do phải thông qua HĐND huyện. Cùng đó, các văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, huyện NTM của một số Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh chưa đầy đủ, gây khó khăn trong việc rà soát, tổ chức thực hiện cũng như trong quá trình thiết lập hồ sơ chứng minh triển khai thực hiện… 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi cụ thể đối với từng nội dung mà huyện Lục Nam đang còn khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp để gỡ khó cho huyện, với mục tiêu, lộ trình rõ ràng, quyết tâm đưa Lục Nam hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích cho biết, Lục Nam là huyện miền núi, nhiều địa phương khi bắt tay vào triển khai xây dựng NTM có xuất phát điểm thấp; song với sự nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc tích cực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đến nay Chương trình MTQG xây dựng NTM đã có nhiều khởi sắc, NTM đang dần hiện hữu tại các địa phương trong huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thành quả trong triển khai xây dựng NTM mục tiêu hưởng lợi không ai khác chính là Nhân dân, do đó xây dựng NTM trên địa bàn huyện phải đạt được độ chín, phải có sự đồng thuận, đồng lòng, đồng sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

Đối với những xã không thuộc Chương trình 135 có điều kiện cần hoàn thành về đích xã NTM trong năm 2022, lãnh đạo các xã này cần quyết tâm cao, vận động Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Đối với xã nằm trong Chương trình 135 lãnh đạo xã cần phải họp công khai, để thống nhất ý kiến giữa chính quyền và người dân trong xã có quyết tâm thực hiện hay không. Lãnh đạo các xã cần linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; phải xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị chung, chứ không phải của riêng các cấp chính quyền; từ đó tuyên truyền cho người dân hiểu được để đồng sức, đồng lòng làm theo, cùng chung sức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, xây dựng NTM không gượng ép, phải đảm bảo hài hòa. Thời gian này, Lục Nam có nhiều điều kiện thuận lợi, vì vậy lãnh đạo một số xã trong huyện cần phải thay đổi tư duy cách nghĩ, cách làm để biến Chương trình xây dựng NTM trở thành phong trào chung của toàn dân.

Về các tiêu chí huyện NTM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2022; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hoàn thiện hồ sơ trong quý I/2023 để gửi Văn phòng điều phối NTM Trung ương xem xét thẩm định.

Muốn hoàn thành Chương trình theo đúng tiến độ đề ra, Huyện ủy cần giao cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các Huyện ủy viên phụ trách địa bàn quản lý để tập trung chỉ đạo. Đối với UBND huyện, cần thành lập Tổ công tác phối hợp với 7 xã chưa về đích NTM tập trung rà soát kỹ các tiêu chí, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, sớm đưa các xã về đích NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Bình Sơn.

* Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi kiểm tra thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao tại các xã: Lục Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh và Bảo Đài.

Trước kiến nghị về những khó khăn đối với công tác huy động vốn trên địa bàn các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích nhấn mạnh Chương trình MTQG xây dựng NTM không có điểm đầu, không có điểm kết thúc, Chương trình được triển khai nhằm tiếp tục nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho Nhân dân cho nên lãnh đạo các xã cần có cách làm linh hoạt, sáng tạo, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ đó vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để Nhân dân cùng tham gia triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM không chỉ riêng của các cấp chính quyền mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và theo tinh thần tự nguyện của Nhân dân. Trong xây dựng NTM không chạy theo thành tích, không có tính kẻ chỉ dẫn đến nợ đọng cơ bản của các địa phương. Lãnh đạo địa phương cần có tư duy mạch lạc, thông suốt, phải ứng biến linh hoạt trong cách tổ chức thực hiện.

Các xã đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục công trình trong Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Để đưa xã Lục Sơn về đích NTM trong quý IV/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần chỉ đạo địa phương rà soát thật kỹ tất cả các tiêu chí, hạng mục công trình cần triển khai thực hiện; những hạng mục, công trình nào là điều kiện cần, đủ để đánh giá tiêu chí NTM thì cần tập trung triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian; không nên tập trung dàn trải, trong khi còn khó khăn về kinh phí.

Đối với xã Bình Sơn, trên cơ sở các hạng mục công trình đã tiệm cận về đích cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ để xét hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Xã Vô Tranh cần tiếp tục phối hợp chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị để giúp xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong quý III/2022.

Về kiến nghị của các xã liên quan đến nguồn vốn Chương trình 135, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cân đối, đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ cho các xã khó khăn về đích NTM trong năm 2022./.

                                                                                                                                                                     Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan