Khóa đào tạo "Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng" tại Hiệp Hòa - Bắc Giang (22-23/03/2019)

Trong hai ngày 22-23/03/2019 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hiệp Hòa tổ chức Khóa đào tạo “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” tại Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Khóa đào tạo có sự tham gia của hơn 50 học viên đến từ UBND huyện, xã, thị trấn và các nhà thầu trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

               

Qua hai ngày học, các học viên đã được Tiến sĩ La Anh Tuấn – Chuyên gia đấu thầu của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - giới thiệu về đấu thầu qua mạng, hệ thống đấu thầu qua mạng, giới thiệu các quy định về pháp lý hiện nay có liên quan đến đấu thầu qua mạng, quy trình đấu thầu qua mạng. Hơn nữa, các học viên tham dự còn được cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp hỗ trợ thao tác trên Phần mềm Đấu thầu qua mạng và sử dụng Chứng thư số. Ngoài ra, trong khóa đào tạo, học viên được thảo luận, giải đáp thắc mắc về đấu thầu qua mạng, kế hoạch triển khai đấu thầu qua mạng, định hướng về pháp lý cho đấu thầu qua mạng trong thời gian tới.

      

 

Các tin liên quan