Khóa đào tạo “Kỹ năng thuyết trình sản phẩm dành cho nhân viên bán hàng chuyên nghiệp” (14-15/09/2019)