Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Trích yếu: 
Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Loại văn bản: 
Quyết định
File gắn: 
https://ipcbacgiang.com/sites/default/files/202303/Vanban/quyet_dinh_so_292021qd-ttg_cua_thu_tuong_chinh_phu_quy_dinh_ve_uu_dai_dau_tu_dac_biet.pdf
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 10 6, 2021