Huyện Yên Dũng cần tập trung nguồn lực, sớm tạo bước đột phá về giao thông, tạo sự kết nối và phát triển

 

Sáng 16/3, đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực tế thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tại huyện Yên Dũng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra thực tế tiến độ dự án Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng các thành viên trong Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các Dự án: Xây dựng đường nối từ ĐT.299 đi ĐT.293 (đoạn qua trạm Y tế thị trấn Tân Dân cũ); Khu dân cư mới Nam Tiến, xã Đồng Việt; Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu; Khu công nghiệp Yên Lư; Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền.

Tập trung cao chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Theo báo cáo của huyện Yên Dũng, tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện trong quý I/2022 được gần 356 tỷ đồng, đạt 15,4% dự toán. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 1.940 tỷ đồng, tăng 13,04% so với cùng kỳ năm 2021. Thu hút 02 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện, với tổng số vốn đăng ký 166,375 tỷ đồng. Thực hiện cấp mới 279, cấp đổi 337 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 144.375,10 m2.

Cùng đó, huyện tập trung cao chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp Yên Lư; Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư; Cụm công nghiệp Yên Lư; dự án xây dựng đường nối từ ĐT.299 đi ĐT.398; dự án xây dựng đường huyện ĐH.5B; dự án xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu; dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 17 đoạn từ Cống Kem đi xã Tiền Phong và cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.398 đoạn từ thị trấn Nham Biền đi xã Đồng Việt; một số trục đường giao thông trên địa bàn huyện theo hình thức BT và các dự án khu dân cư, khu đô thị mới,…

Về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 28/01/2022, dự án xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn, đã hoàn thành GPMB bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện thi công. Triển khai công tác bồi thường GPMB KCN Yên Lư theo kế hoạch. Hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị - dịch vụ, diện tích 37,35 ha, thuộc Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Đồng Phúc, diện tích 399,8 ha. Hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị tại thị trấn Nham Biền, diện tích 178 ha.

Bí thư Huyện ủy Yên Dũng Thạch Văn Chung báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, tiến độ GPMB một số dự án còn chậm như: đường ĐH.5B; dự án Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư và Cụm công nghiệp Yên Lư; một số dự án xây dựng hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; có nơi còn để phát sinh vi phạm mới… Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 325-NQ/HU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy còn phát sinh tồn tại, hạn chế như: Khu xử lý rác thải tập trung của huyện vẫn chưa xử lý được hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày trên địa bàn 13/18 xã, thị trấn. Công tác triển khai thu, nộp phí vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn tỷ lệ còn đạt thấp; tiền thu phí vệ sinh môi trường chưa đảm bảo chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt…

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ một số nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất nông nghiệp đơn lẻ; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải theo Nghị quyết số 06/2020//NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh. Cơ chế hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng các hạng mục mở rộng chùa Vĩnh Nghiêm theo quy hoạch đã được phê duyệt… Một số ý kiến cho rằng huyện cần khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH; tập trung cho đầu tư các tuyến giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án để thu hút các nhà đầu từ vào địa bàn, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm năng; tập trung cao GPMB;…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tập trung nguồn lực, sớm tạo bước đột phá về giao thông, tạo sự kết nối và phát triển

Qua kiểm tra thực tế, nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đánh giá cao sự thay đổi nhanh về KT-XH của huyện Yên Dũng thời gian qua. Để phát triển KT-XH thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện Yên Dũng phối hợp với Sở Xây dựng, thành phố Bắc Giang làm tốt công tác điều chỉnh quy hoạch; rà soát đầu tư công, đánh giá khả năng bố trí, cân đối vốn và bàn thêm cơ chế để huy động các nguồn lực, sớm tạo bước đột phá về giao thông; khẩn trương mở rộng trục giao thông chạy dọc huyện, từ xã Tiền Phong về đến xã Đồng Việt (bao gồm QL.17 và ĐT.398); tập trung nguồn lực xây dựng đường ĐH.8, đặc biệt là đường ĐH.5; đề xuất cơ chế để tìm giải pháp xây dựng cầu nối hai bên bờ Sông Thương, tạo sự kết nối và phát triển, thay đổi toàn bộ diện mạo của huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Yên Dũng là địa phương có tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp, do đó cần tập trung khai thác, thúc đẩy mạnh phát triển nhiều hơn các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng đó, huyện cũng cần tập trung cao xây dựng nông thôn mới (NTM), đầu tư hỗ trợ 3 xã NTM nâng cao và 8 thôn NTM kiểu mẫu đã đăng ký để nâng cao chất lượng các tiêu chí của toàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung cao GPMB Khu công nghiệp Yên Lư, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB giai đoạn 1. Quan tâm, chủ động thu hút đầu tư, tạo việc làm tại chỗ cho người dân. Bố trí nguồn vốn khởi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Thực hiện tốt Chỉ thị 17, Chỉ thị 19; tăng cường công tác thu ngân sách; thực hiện tốt quản lý ngân sách, nhất là trong hoạt động mua sắm. Chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung đẩy nhanh tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Quan tâm hơn đến giáo dục, rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng học sinh mũi nhọn.

Trong xây dựng chính quyền, huyện cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tạo môi trường đầu tư thông thoáng thu hút nhà đầu tư; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính… Chú trọng giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân; giải quyết đúng pháp luật, công khai, minh bạch;… Tăng cường an ninh trật tự, an toàn giao thông, nắm bắt an ninh nông thôn, phát huy công tác dân vận, quy chế dân chủ trong quy hoạch, bồi thường GPMB.

Về các đề xuất, kiến nghị của huyện thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ngành quan tâm phối hợp với huyện xem xét, đề xuất hướng giải quyết./.

                                                                                                                                                                     Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan