Mời tham dự Hội nghị “Hướng dẫn áp dụng chính sách giảm thuế GTGT và hoàn thuế GTGT nắm 2023”