Bắc Giang: Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2024, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương“đồng hành cùng doanh nghiệp”, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất ổn định.

Cùng đó, tỉnh thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, nguồn nhân lực, mặt bằng để chủ động đón đầu dòng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các các nguồn vốn chất lượng với công nghệ tiên tiến theo định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động trên cơ sở nhu cầu thị trường và cơ cấu hợp lý.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị đối với công tác cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất ổn định như: Triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ liên kết nhằm kết nối đơn vị sản xuất với thị trường tiêu thụ, đặc biệt là người tiêu dùng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Các tin liên quan