Bắc Giang: Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021

Ngày 08/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND về thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021.

                                                                                    Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy

Nội dung thi bao gồm: Hiểu biết về Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) của tỉnh Bắc Giang, năm 2020. Nắm bắt về kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Bắc Giang và Kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2020. Đề xuất sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.

Cách thức tham gia dự thi: Người dự thi đăng nhập vào hệ thống phần mềm, liên kết với Webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com), hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 20 câu hỏi để người dự thi trả lời. Người dự thi được tham gia thi nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi. Hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài dự thi có kết quả tốt nhất trong số các bài thi.

Cuộc thi kéo dài trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 7h30' ngày 25/10/2021 và kết thúc lúc 16h30' ngày 25/11/2021.

Các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng, với 19 giải cá nhân (01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến khích); 06 giải tập thể (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba). Có 3 giải cho cá nhân có sáng kiến hay (Tính mới, tính hiệu quả, tính khoa học, tính ứng dụng thực tiễn...) về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba).... Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn, trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt Giải Nhất cuộc thi và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai cuộc thi.

Các tin liên quan