Bắc Giang: 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 50,0%

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 7 tăng 70,4 % so với cùng kỳ, cộng dồn 7 tháng tăng 50,0% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành khai khoáng bằng 97,77%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 53,36%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,51%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bằng tăng 2,42%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 34.541 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 225.393 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt gần 4.760 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 197.600 tỷ đồng, tăng 60,4% so với cùng kỳ./.

                                                                                                                                                                       Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan